Skolebibliotek

Kragerø bibliotek har et nært samarbeid med skolebibliotekene i Kragerø

Kragerø kommune har skolebibliotek i drift på 5 skoler. Alle skolene har selvbetjent utlån og er tilrettelagt med Mikromarc biblioteksystem i sambase med Kragerø bibliotek.

På hver skole har vi samlingsstyrer for skolebibliotek –  lærer med særskilt ansvar for å bistå i daglig drift.

Skolebibliotekkoordinator i delt stilling, har ansvar for oppbygging, samlingsutvikling og bibliotekteknisk drift ved alle skolene, og er også skolebibliotekenes kontaktperson ved Kragerø bibliotek.

Skolebibliotekene deltar i prosjekter som skal være med å fremme leselyst og leseutvikling blant barn og unge i Kragerøskolen. 

Om du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Margot Myrstrand

Mail: margot.myrstrand@kragero.kommune.no

Telefon: 35 98 50 90

Her kan du søke i skolenes WEBSØK: Trykk på bokstabelen for rett skole.

WEBSØK HELLE SKOLE

WEBSØK KRAGERØ SKOLE

WEBSØK LEVANGSHEIA SKOLE

WEBSØK SANNIDAL SKOLE

WEBSØK SANNIDAL

UNGDOMSSKOLE