Skolebibliotek

Kragerø bibliotek har et nært samarbeid med skolebibliotekene i Kragerø

Kragerø kommune har skolebibliotek i drift på 4 skoler og er i ferd med å opprette skolebibliotek ved Sannidal ungdomsskole. Alle skolene, har selvbetjent utlån og er tilrettelagt med Mikromarc biblioteksystem i base med Kragerø bibliotek. På hver skole har vi samlingsstyrer for skolebibliotek –  lærer med særskilt ansvar for å bistå i daglig drift. Skolebibliotekkoordinator i delt stilling, har ansvar for oppbygging, samlingsutvikling og bibliotekteknisk drift ved alle skolene, samt skolebibliotekenes kontaktperson ved Kragerø bibliotek. Skolebibliotekene deltar i prosjekter som skal være med å fremme leselyst og leseutvikling blant barn og unge i kragerøskolen.