Problemer med huskelister

Vi har fått tilbakemeldinger på at huskelistene ikke har fulgt med fra gammel til ny webportal, og at listene forsvinner ved oppdatering av hjemmesidene. Dette er meldt til systemleverandør, og inntil videre kan dere bruke det gamle websøket vårt for å håndtere huskelister