Prisliste 2019

Våre priser fastsettes av Hovedutvalg for samfunn hvert år.

Gjeldende satser for 2019:

Purregebyr

1. gangs purring barn: 35 kr

1. gangs purring voksen: 45 kr

2. gangs purring barn: 40 kr

2. gangs purring voksen: 80 kr

3. gangs purring m/erstatningskrav barn: 60 kr

3. gangs purring m/erstatningskrav voksen: 110 kr

 Erstatning beregnes etter kostnad ved nyinnkjøp av tapt medium der dette er mulig, ellers etter opprinnelig innkjøpskostnad

Utskrifter/kopier
(pris pr side)

A4 svart/hvitt: 4 kr 

A4 farger: 8 kr

A3 svart/hvitt: 7 kr

A3 farger: 14 kr