Prisliste 2023

Våre priser fastsettes av Hovedutvalg for samfunn hvert år.

Gjeldende satser for 2023:

Purregebyr

1. gangs purring barn: 45 kr

1. gangs purring voksen: 57 kr

2. gangs purring barn: 52 kr

2. gangs purring voksen: 96 kr

3. gangs purring m/erstatningskrav barn: 74 kr

3. gangs purring m/erstatningskrav voksen: 130 kr

 Erstatning beregnes etter kostnad ved nyinnkjøp av tapt medium der dette er mulig, ellers etter opprinnelig innkjøpskostnad

Utskrifter/kopier
(pris pr side)

A4 svart/hvitt: 6 kr 

A4 farger: 10 kr

A3 svart/hvitt: 9 kr

A3 farger: 16 kr