Prisliste 2022

Våre priser fastsettes av Hovedutvalg for samfunn hvert år.

Gjeldende satser for 2022:

Purregebyr

1. gangs purring barn: 42 kr

1. gangs purring voksen: 53 kr

2. gangs purring barn: 48 kr

2. gangs purring voksen: 90 kr

3. gangs purring m/erstatningskrav barn: 69 kr

3. gangs purring m/erstatningskrav voksen: 122 kr

 Erstatning beregnes etter kostnad ved nyinnkjøp av tapt medium der dette er mulig, ellers etter opprinnelig innkjøpskostnad

Utskrifter/kopier
(pris pr side)

A4 svart/hvitt: 5 kr 

A4 farger: 9 kr

A3 svart/hvitt: 8 kr

A3 farger: 15 kr