Prisliste 2021

Våre priser fastsettes av Hovedutvalg for samfunn hvert år.

Gjeldende satser for 2021:

Purregebyr

1. gangs purring barn: 41 kr

1. gangs purring voksen: 51 kr

2. gangs purring barn: 46 kr

2. gangs purring voksen: 87 kr

3. gangs purring m/erstatningskrav barn: 67 kr

3. gangs purring m/erstatningskrav voksen: 118 kr

 Erstatning beregnes etter kostnad ved nyinnkjøp av tapt medium der dette er mulig, ellers etter opprinnelig innkjøpskostnad

Utskrifter/kopier
(pris pr side)

A4 svart/hvitt: 5 kr 

A4 farger: 9 kr

A3 svart/hvitt: 8 kr

A3 farger: 15 kr