Ordensregler

Regel 1: "Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil."

Regel 2: Du kan ikke gjøre helt som du vil, men nesten. Vi håper du forlater biblioteket i samme stand, eller bedre, enn det var når du kom. 

Regel 3: Ikke mat eller drikke ved maskinene. 

Generelt

Alle besøkende må rette seg etter Kragerø biblioteks regelverk, samt alminnelige regler for god oppførsel. Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

Rusmidler

Personer som er synlig påvirket av rusmidler og/eller personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket

Annen sjenerende opptreden

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse på grunn av støy, lukt etc skal vise bort fra biblioteket.

Bortvisning fra bibliotekets lokaler betyr ikke varig utestenging fra biblioteket. Bortvisning er et tiltak i en ”her og nå”-situasjon, og bortviste personer skal ut over denne situasjonen igjen gis adgang til biblioteket på lik linje med andre brukere. Utestenging fra biblioteket over tid er et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.