Oppdag falske nyheter

Vi utsettes for mengder informasjon, både i disse koronatider og ellers.

Vær bevisst hvor du henter informasjon fra, vær kritisk og bevisst avsender og innhold, for å få pålitelig og riktig informasjon. Falske nyheter er fremstillinger som ser ut som nyhetssak, der hensikten er å villede.
Åtte enkle refleksjoner og ting du bør være bevisst i din digitale hverdag - på jobb som i fritiden:

  • Vurder kilden
  • Søk opp forfatteren
  • Sjekk datoen
  • Er du forutinntatt?
  • Fortsett å lese
  • Fins det kilder?
  • Er det en spøk?
  • Spør ekspertene!24. mars 2020