Restart av Elins lesesirkel

Se Elins hilsen med godt nytt og velkommen til oss!

Elins lesesirkel har oppstartsmøte på Kragerø Biograf.
Torsdag 27. mai kl 13.00.
NB! Merk tid og sted!

Målgruppe:

7. mai 2021