Nytt tilbud! Nytt tilbud! Nytt tilbud!

Finner du ikke det du ønsker å låne hos oss i Kragerø? Søk i alle norske bibliotekers samlinger og bestill det du ønsker. Dette må du teste!

Biblioteksøk

Felles biblioteksøk fra Nasjonalbiblioteket skal være en inngang til norske bibliotekkataloger, gi tilgang til å låne fra alle norske bibliotek og direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket. Biblioteksøk bidrar til å jevne ut ulikheter mellom norske bibliotek og gir alle bibliotek tilgang til litteratur, uavhengig av størrelsen på biblioteket i den kommunen du bor i.

Nytt biblioteksøk

Fra 22. mai er også bibliotekene i Telemark med i bibsok.no. Når du søker her vil du kunne finne bøker, lydbøker og filmer. Biblioteksøk vil ikke inneholde artikler, e-bøker eller tidsskrifter.

Låneveien

Valget av utlånsbibliotek vil bli styrt av en algoritme som bygger på disse kriteriene:

 1. Ledig hos Kragerø bibliotek
 2. Ledig hos nærmeste bibliotek i transportrute
 3. Ledig hos bibliotek i Telemark
 4. Ledig hos Nasjonalbiblioteket (i Mo i Rana)
 5. Ledig hos tilfeldig valgt bibliotek i samme region
 6. Ledig hos tilfeldig valgt bibliotek i en samling med bibliotek som er spredt over hele landet, fordelt etter følgende kriterier:

  Innenfor samme type bibliotek (folkebibliotek mot folkebibliotek, universitetsbibliotek mot universitetsbibliotek)
  Åpent mer enn 3 dager i uken
  Balansen mellom yter og nyter
  Flere eksemplarer inne
  Deretter blir det til bibliotek med utlånte eksemplarer vurdert i samme rekkefølge som overfor

Målgruppe:

9. mai 2018