Kommuneplan 2018 – 2030 ute til høring og offentlig ettersyn.

Kragerø formannskap vedtok 27. februar 2018 å legge revidert forslag til Kommuneplan 2018 – 2030 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 8. mai 2018.

Kommuneplanen ligger til gjennomsyn i biblioteket, Meierigalleriet.