Biblioteket er stengt

Ifølge råd fra lokale og nasjonale myndigheter er biblioteket stengt på ubestemt tid, dette gjelder også meråpent. Det skjer med umiddelbar virkning.

12. mars 2020