Krigsskjebner - en fortelling fra Birkenes og Kragerø

Arrangement

Kommende tilfelle

  1. 22.06.2022 18:00 til 19:00.
    22 juni onsdag
    Dato 18:00 – 19:00
Vis alle
Pris: Gratis
Målgruppe:

Forfattermøte: Kåre Vollan

Om «Krigsskjebner»

Boken er om Kåre Vollans nærmeste familie under andre verdenskrig.
I sentrum står faren, Arne Vollan (1912-1970), som var sterkt preget av fangeoppholdet på Grini og særlig av det som hendte med broren Kåre, som sto ham svært nær og som ikke overlevde Natzweiler.
Et år før Arne kom til Grini, døde svogeren Thor Salvesen, opprinnelig fra Kragerø, på Grini etter tortur, noe som må ha gjort et sterkt inntrykk. I tillegg seilte broren Einar, i utenriksfart under hele krigen uten kontakt med familien, svogeren Henry ble sendt til Grini etter å ha bistått Arne utenfra, og Arnes bror Gudmund fortsatte det illegale arbeidet til krigens slutt.

  1. 22.06.2022 18:00 til 19:00.
    22 juni onsdag
    Dato 18:00 – 19:00