Hva skjer i Midtøsten?

Arrangement

Arrangementet har allerede vært

20 september onsdag 2023
20 september onsdag 2023
20.09.2023 til 20.09.2023.
Plass Kragerø bibliotek

Foredrag av Julie Granlund

Julie Granlund, fra Kragerø, har det siste året vært observatør på Vestbredden og i Øst-Jerusalem i til sammen 6 måneder. 3 måneder i Jordandalen på Vestbredden og 3 måneder i Øst-Jerusalem.

Observatørene er plassert i team på fire forskjellige steder på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. De er daglig tilstede blant lokalbefolkningen for å observere og rapportere til FN, Røde Kors og andre organisasjoner om overgrep mot befolkningen. Teamet besøker blant annet utsatte familier og lokalsamfunn, overvåker demonstrasjoner og militære kontrollposter og er med skolebarn som har en skolevei preget av trakassering fra militære og israelske bosettere. På denne måten kommer de veldig tett på hverdagslivet under okkupasjonen.

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) er den største observatørstyrken på bakken på Vestbredden. Observatørene kommer fra over 20 forskjellige land og er utsendt av Kirkenes Verdensråd. I Norge er Kirkens Nødhjelp senderorganisasjonen.

Julie kommer til Kragerø bibliotek for å fortelle om sine opplevelser.

Arrangør: Palestinavennene i Kragerø.