Årsmøte Kragerø Kirkeakademi med foredrag av Trond Bakkevig

cappelen damm Arrangement

Kommende tilfelle

 1. 23.01.2020 18:30 til 20:30.
  23 januar torsdag
  Plass Kragerø bibliotek Scenen
  Dato 18:30 – 20:30
Vis alle

Kragerø Kirkeakademi avholder årsmøte og inviterer til foredrag med Trond Bakkevig i forkant.

Kragerø Kirkeakademi skriver:

På torsdag 23. januar arrangerer Kragerø Kirkeakademi sitt årsmøte 2020. Møtested vil være Kragerø Bibliotek, møtestart er satt til kl 18.30 og det er vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og valg som står på sakslista.

Forut for avviklinga av selve årsmøtet vil Trond Bakkevig holde foredrag over temaet «Da Gud skiftet mening». Han vil foredra med utgangspunkt i en bok med samme tittel som han i 2018 utgav sammen med NRK-journalisten Tomm Kristiansen. I denne boka viser de to forfatterne hvordan kirka i løpet av de siste femti årene har forandra seg i retning av å bli mer samfunns- og samtidsorientert enn det som tidligere var tilfelle.

Mange vil kjenne til Trond Bakkevig for hans lederrolle i Kirkerådets utvalg som vurderte statskirkeordningen, og for hans svært aktive rolle i arbeidet for å fremme dialog og mellommenneskelig forståelse og forsoning - på tvers av nasjonale, etniske og religiøse skillelinjer. Noen vil huske at Bakkevig i sin tid var personlig rådgiver for utenriksministrene Knut Frydenlund og Thorvald Stolenberg, atter andre vil vite at han pr dato er prost i Vestre Aker – og at han fortsatt er en aktiv deltaker i den økumeniske debatten og i debatten om kirkas plass i samfunnet.

De som finner veien til Biblioteket denne torsdagskvelden vil garantert få med seg et par utbyttesrike og hyggelige timer!

Velkommen fra Kragerø Kirkeakademi v/ Olav Drevland

 1. 23.01.2020 18:30 til 20:30.
  23 januar torsdag
  Plass Kragerø bibliotek Scenen
  Dato 18:30 – 20:30