Leseutfordringen august 2021

(Selv-) biografiske romaner

Vi presenterer ulike sjangre hver måned og utfordrer deg til å lese én bok innen de forskjellige sjangrene gjennom hele 2021. Hos oss på biblioteket kan du hente et utfyllingsskjema hvor du kan notere hva du leser. I desember kan skjemaet leveres ferdig utfylt hos oss, og du er med i trekningen av flotte premier! 

Du må ha lest minst seks bøker i løpet av året for å være med i trekningen.
 

Hver måned trekker vi frem 12 favoritter som du vil finne på utstilling i biblioteket, men du kan selvfølgelig også velge fritt selv innenfor månedens undersjanger. 

Månedens sjanger er (selv-) biografier.

Biografi, en persons livshistorie, levnetsbeskrivelse, skrevet av en annen, enten som en ren oppregning av de ytre begivenheter i en persons liv, eller som en bredere skildring, der liv og virke, karakterutvikling og årsakssammenheng blir beskrevet, enten vitenskapelig,  populærvitenskapelig eller i form av en biografisk roman. En biografi hvor en person skildrer sitt eget liv, kalles en selvbiografi (autobiografi), som igjen glir over i memoarlitteratur når skildringen av miljø og tidshistorie trer frem som det vesentlige. Biografier inntar en bred plass både i eldre og i nyere historieskrivning. (Kilde: snl.no)

Klikk på bildet nedenfor for å lese om eller låne boka.

Solum
Oktober
Gyldendal
Gyldendal
Solum
Kagge
Gyldendal
Cappelen Damm
Oktober
Versal
Minuskel
No Comprendo Press

Skrevet av: Astrid Laland 1. august 2021