Temaside demens

Her har vi samlet bøker og filmer som er aktuelle under temaet demens. Når du klikker på bokas/filmens tittel kommer du til bibliotekets katalog hvor du kan lese mer og eventuelt låne/reservere det du ønsker.

Biografisk

Andersson, Birgitta (2008) Så lenge jeg kan vil jeg fortelle: Agneta Ingberg om sitt liv med Alzheimers sykdom
Sandvig, Helene (2018) Et langsomt farvel

Faglitteratur

Henningstad, Siv (2013) Demens: den nye folkesykdommen
Kramer, Hilde (2014) Minner i bilder: bildebok for personer med demens
Rosness, Tor Atle (2014) Tidstyven: hva det vil si å få demens i ung alder
Mysterud, Iver (2018) Håp ved demens og Alzheimers sykdom: hva alle bør vite
Kölsch, Stefan (2020) Gode vibrasjoner: musikkens helsebringende kraft
Selbæk, Geir (2023) Demens: alt du bør vite om demenssykdomer og hvordan de kan forhindres
Kjensmo, Freddy (2023) Må lære meg å melke kuer
Disse bøkene er populære for målgruppen:
Barndom 1900-1920-tallet
Barndom 1930-tallet
Barndom 1940-tallet
Barndom 1950-tallet
Barndom 1960-tallet
Barndom 1970-tallet
Barndom 1980-tallet
Barndom 1990-tallet
Barndom 2000-tallet

Skjønnlitteratur

Healey, Emma (2015) Elizabeth er borte
Kaslegard, Bergljot (2017) Det som nesten er sant
Unholt, Truls (2020) Mor forsvinner
Montefiore, Santa (2020) Nå og tilbake
Brekke, Torill (2021) Dement diamant
Osland, Erna (2022) Helga og Hugo
Thelle, Ellen Mari (2022) Så vanskelig og så ufattelig enkelt
Da Costa, Mélissa (2023) Alt det blå på himmelen
Otsuka, Julie (2023) Svømmerne
Ruset, Arne (2023) Eg kjem ikkje heim før det vart natt
Pout, Manuel (2023) Gregor

Dikt

Bjørgum, Sondre H (2019) Utan dekning
Christiansen, Rune (2022) Jeg går i sorg: dikt

Barnelitteratur

Aakeson, Kim Fupz (2022) Eventyr
Løvåsen, Sigmund (2021) Snøballkrigen
Walliams, David (2017) Bestefar på rømmen
Bross, Helena (2016) Katt forsvunnet

Tegneserier

Kvammen, Anders N (2021) Jeg husker ikke

Film

The father (2021)
Supernova (2021)
Disse filmene er populære for målgruppen:
Skåtøyfilmen 1952-53
Sannidalfilmen 1953-54
Kragerøfilmen 1955-56
Kragerøfilmen 1996

Klikk på bildet nedenfor for å komme til Kragerø demensforenings nettsted

Skrevet av: Astrid Laland 4. september 2023