Bokstart - les for de minste!

Samarbeid mellom helsestasjonen og biblioteket.

Kragerø helsestasjon er med i Bokstart-prosjektet

Kort fortalt får foreldre/foresatte som kommer på 2års-kontroll et gavekort på en gratis bok som hentes på biblioteket. Prosjektet pågår ut 2023, men håper på en forlengelse.

Allerede fra spedbarnsalder av kan barnet lese ved å ta alle sanser i bruk; det titter, smaker, føler og lytter. Lesing med de minste gir barnet et godt utgangspunkt for læring. Dessuten gir lesingen deg og barnet en fin og verdifull kosestund sammen.

Et barn som vokser opp med bøker og lesing, tar denne interessen med seg gjennom resten av livet, noe som er gunstig med tanke på skolearbeid og intellektuell utvikling.

Når du leser med barn utvikles leseglede, fantasi, kreativitet, empati og evne til logisk tenkning, i tillegg legges grunnlaget for et godt ordforråd.

Bokstart er et prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjoner og bibliotek.

 

Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og senere barnas lese- og skriveferdigheter.

Bokstart gjennomføres i rundt 30 andre land. Foreningen !les har tatt initiativ til Bokstart i Norge. Vi samarbeider med flere kommuner, fylkesbibliotek og med Sametinget i gjennomføringen av prosjektet.

Pixabay

«Høytlesning knytter barn og foreldre

sammen og er samtidig med på å øke barns

ordforråd og språkutvikling»

- Silje Tretvoll i Foreningen!les

 

Mens hele 70 prosent av toåringer med vanlig språkutvikling fungerer svært godt i lek med andre barn, får bare 11 prosent av toåringer med svake språkferdigheter til å leke med andre. Barn med svake språkferdigheter har også problemer med å bli værende i leken. Dette fører til at andre barn slutter å regne med disse barna, og at språksvake barn uteblir fra den viktige leken.

Dette viser en studie fra Stavangerprosjektet.

Les mer om Bokstart og lesing:

👉🏻 Barn og unge leser mindre enn før. Regjeringen er nå i gang med en strategi for å få flere til å lese mer. En ny Leselystrategi skal være klar på nyåret 2024.

Klikk for å lese mer om Leselyststrategien.

👉🏻 Biblioteket har et utvalg av bøker beregnet for de minste. Se utvalget her

Målgruppe:

Skrevet av: Anne Schulze 27. juni 2023