Tips til websøk

Her er forslag til alternative søkemotorer og smarte tips som kan optimalisere søkene dine.

Ulike søkemotorer bruker roboter eller spiders for å finne informasjonen du søker etter, og algoritmene de ulike søkemotorene bruker gir ulike treff. I tillegg vektes og brukes informasjonen du gir fra deg ulikt. Den mest brukte søkemotoren er Google, her lagres mye informasjon om deg som søker. Derfor kan det være greit å vite litt om andre søkealternativer, og her er det samlet noen.

Nederst på denne siden finner du nyttige tips til hvordan du kan optimalisere søkene dine hos Bing, Google og DuckDuckGo.

Søkemotorer som ikke overvåker

 • Den 6. mest brukte søkemotoren i verden
 • Sporer ikke brukerne side
 • Avgrenser i web, bilder, videoer, nyheter og kart
 • Bang – snarveier for å søke i nettsider
 • Vektlegger personvern
 • Unngår filterbobler

  DuckDuckGo.com
 • For bilder, videoer og nyheter, kan avgrense på tidspunkt for publisering
 • «Verdens mest private søkemotor»
 • Vektlegger personvern
 • Unngår filterbobler

  Startpage.com
 • Filter for nyheter, bilder, videoer, sosialt innhold, kart og musikk. Avgrenser på land og tidspunkt for publisering.
 • I partnerskap med den norske nettleseren Vivaldi som også har fokus på personvern
 • Kan lage konto og lagre resultater, lenkesamlinger og publisere eget innhold på boards

  Qwant.com

Tips til hvordan du kan optimalisere søkene dine

Operator 

Hvordan fungerer den 

Google 

Bing 

DuckDuckGo 

AND (Boolsk operator) 

Kombinerer søkeord: søker etter resultater som inneholder begge ordene som kombineres 

AND eller + kan brukes, men ligger implisitt mellom to ord 

AND kan brukes, men ligger implisitt mellom to ord 

AND eller + kan brukes, men ligger implisitt mellom to ord 

OR (Boolsk operator) 

Kombinerer søkeord: søker etter resultat som inneholder ordene barnehage eller førskole 

OR 

OR 

OR 

NOT (Boolsk operator) 

Ekskluderer søkeord: tar bort resultater fra resultatlisten som inneholder det gitte ordet. NB! Kan miste noe. 

- (minustegn) 

NOT (eller –) (minustegn) 

NOT (eller –) (minustegn) 

* (eller %) 

Trunkering, utvider et søkeord. Kan settes både foran et ord om du ønsker å finne flere varianter av første del av ordet, eller i slutten av et ord (evt et påbegynt ord) for å finne ulike endelser av ordet.  

* kan brukes men gjøres automatisk i slutten av søkeord. Kan brukes i en frase for å erstatte et helt ord også. 

 

 

? eller $ 

Maskering/wildcard brukes når du er usikker på stavemåte 

Nei 

Nei 

Nei 

«» 

Frasesøk eller exact match. Settes rundt en frase, flere søkeord, for å søke etter disse ordene i rekkefølge. 

«» For å være sikker på at Google ikke tolker søket ditt må du sette dobbelt sett med anførselstegn eller velge «ordrett» fra menyen 

«» 

«», men tolker søket ditt 

Filetype: 

Søker etter spesifikk filtype, for eksempel filetype:pdf, filetype:ppt el 

Filetype: (forstår ikke at ppt og pptx er den samme filtypen) 

Filetype: (forstår at ppt og pptx er den samme filtypen) 

Filetype: 

Intitle: 

Søker etter et ord i nettstedenes tittel, for eksempel intitle:fylkesbibliotek, intitle:sommerles 

Intitle: 

Intitle: 

Intitle: 

Inurl: 

Søker etter ord i url-en, for eksemepel inurl:.no (kun norske nettsider), inurl:regjeringen el 

Inurl: 

 

Inurl: 

Site: 

Søker etter alle underområder som er opprettet rundt et domene, for eksempel site:aftenposten.no, site:nb.no el 

Site: 

Site: 

Site: 

Related: 

Søker etter nettsider som ligner på den du oppgir, for eksempel related:aftenposten.no, related:searchengineland.com, related:bibliotek.dk el 

Related: 

Related 

Related: 

@ 

Søker direkte i et sosialt medium , for eksempel @facebook, @instagram el 

@ 

 

@ 

NEAR/(X) eller AROUND(X) 

Nærhetsoperatorer gir mulighet for å bestemme hvor nær hverandre to søkeord skal stå, for eksempel John AROUND(2) Kennedy,  

AROUND(X) 

AROUND(X) 

 

Målgruppe:

Tagger:

Skrevet av: Anne Schulze 19. november 2020