Mer åpent bibliotek

Hva er et meråpent bibliotek? Jo, det er et mer åpent bibliotek, ut over vår betjente åpningstid som er 10.00 - 15.00 mandag - fredag, og lørdag 10.00-14.00. Meråpent bibliotek er tilgjengelig mandag - fredag kl 7.00 -10.00 og 15.00 - 23.00.

Mer åpent bibliotek er en selvbetjeningsløsning som gir lånere anledning til å benytte biblioteket utenom betjent åpningstid. Tilbudet gjelder på Kragerø bibliotek for alle over 16 år. Barn under 16 år har bare adgang i følge med foreldre eller foresatte.

Slik får du adgang


Du må være registrert låner, ha gyldig lånekort og personlig pinkode. Kontakt personalet dersom du ønsker å registrere deg.

Du kan også fylle ut kontrakten, som er lenket til nedenfor, og levere den til personalet.

Du får adgang ved å lese av kortet i kortleseren og taste pinkoden din ved inngangen mot Nordraaksgate.

Biblioteket er videoovervåket, og opptak oppbevares trygt etter gjeldende lov og forskrifter. Opphold på biblioteket uten personal til stede, ubetjent tid, skjer på eget ansvar.
Gjør deg kjent med rømningsveier og forlat lokalet umiddelbart om brannalarmen går.Forlat biblioteket før det stenger. Det blir gitt beskjed over høyttalere i god tid før stengetid, og innbruddsalarmen vil bli aktivert kl 23.00

Dine forpliktelser

Tilgang til det ubetjente biblioteket medfører noen forpliktelser for deg:

• Det er ikke anledning til å slippe inn andre, med unntak for barn under 16 år som du har ansvar for
• Lånekort og adgangstillatelse til det ubetjente biblioteket er personlig og skal ikke benyttes av andre
• Lånekortet må medbringes

Brudd på retningslinjene kan føre til utestengelse fra ubetjent bibliotek.

I hele vår åpningstid (07-23) kan du

 • Benytte lokalene
 • Låne, levere, og hente reservert materiale
 • Lese aviser, tidsskrifter og bøker
 • Spille spill (både dataspill og brettspill)
 • Bruke publikumsmaskiner og gratis trådløst nett
 • Skrive ut dokumenter (A4 i svart/hvitt)

I betjent åpningstid kan du også

 • Få veiledning og søkehjelp
 • Benytte kopimaskin
 • Låne­­­­ Filmrommet
 • Skanne dokumenter og sende til e-post
 • Skrive ut i farger og andre format enn A4
 • Låne utstyr fra utstyrsdepot
 • Registrere deg for å få tilgang til ubetjent bibliotek

Lån og innlevering

Det er en selvbetjeningsautomat i voksenavdelingen. Denne kan benyttes til lån og innleveringer. Følg instruksene på automaten. Alarmen utløses dersom du forlater lokalet uten å ha registrert dine lån først.

Bestilt materiale

Dersom du har fått beskjed om å hente reservert eller bestilt materiale får du samtidig et bestillingsnummer. Alt materiale som er klart til henting står i nummerrekkefølge på hyllen med reserveringer i voksenavdelingen. Husk å registrere materialet på selvbetjeningsautomaten før du forlater biblioteket.

Skoler/barnehager/institusjoner

For skoler/barnehager/institusjoner/lag og foreninger gjelder andre regler for tilgang i ubetjent tid. 

Skoler, barnehager, institusjoner, lag og foreninger kan få utstedt bibliotekkort i institusjonens navn. Kortinnehaver har anledning til å ta med grupper på biblioteket.  

Kortinnehaver holdes ansvarlig for gruppens atferd mens de er i lokalene. 

Kortinnehaver plikter å sørge for at ingen i gruppen oppholder seg i lokalet uten at kortinnehaver er til stede.

Ingen aldersgrense gjelder for personer som blir låst inn med bibliotekkort utstedt til institusjon. Både voksne og barn er velkomne.

Vårt felles bibliotek

Det åpne bibliotek bygger på et tillitsforhold mellom bruker og bibliotek. Biblioteket er mitt og ditt, du oppfordres derfor til å passe godt på det og holde ro og orden. Biblioteket er en felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Hærverk blir politianmeldt. Misbruk eller brudd på ordensregler kan medføre utestengelse.