Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek betyr at biblioteket har åpent betjent tid og åpent ubetjent tid.

Meråpent innebærer at de som har skrevet under kontrakt og som er over 16 år vil kunne bruke biblbioteket i ubetjent tid. Biblioteket blir for dem tilgjengelig fra 07.00 til 23.00 hver dag hele året. Det er vedtatt politisk at Kragerø bibliotek skal bli meråpent, og pr i dag arbeides med å klargjøre samlingen for selvbetjentløsning. Administrasjonen i kommunen arbeider med å beslutte bibliotekets framtid, og i påvente av deres beslutning er tilrettelegging av biblioteket fysisk satt på vent.