Meråpent bibliotek

Trenger du et sted å lese, gjøre lekser, finne informasjon, låne – ? Hvis du har oppgradert bibliotekkortet ditt til et adgangskort, kan du bruke vårt meråpne bibliotek fra klokken 07.00 til 23.00 hver eneste dag, hele året.

Hva er meråpent bibliotek?

En selvbetjeningsløsning som gir lånere anledning til å benytte biblioteket utenom betjent åpningstid. Tilbudet gjelder på Kragerø bibliotek for alle over 16 år. Barn under 16 år har bare adgang i følge med foreldre eller foresatte.

Slik får du adgang

Du må være registrert låner, ha gyldig lånekort og personlig pinkode. Kontakt personalet dersom du ønsker å registrere deg. Du kan også fylle ut

her, og levere den til personalet. Du får adgang ved å lese av kortet i kortleseren og taste pinkoden din ved inngangen mot Nordraaksgate.

Biblioteket er videoovervåket, og opptak oppbevares trygt etter gjeldende lov og forskrifter. Opphold på biblioteket i meråpent tid skjer på eget ansvar.

Gjør deg kjent med rømningsveier og forlat lokalet umiddelbart om brannalarmen går.

Forlat biblioteket før det stenger. Det blir gitt beskjed over høyttalere i god tid før stengetid, og innbruddsalarmen vil bli aktivert kl 23.00.

Dine forpliktelser

Tilgang til det meråpne biblioteket medfører noen forpliktelser for deg:

• Det er ikke anledning til å slippe inn andre, med unntak for barn under 16 år som du har ansvar for
• Lånekort og adgangstillatelse til det meråpne biblioteket er personlig og skal ikke benyttes av andre
• Lånekortet må medbringes og fremvises til bibliotekpersonalet ved avslutning av betjent åpningstid

Brudd på retningslinjene kan føre til utestengelse fra meråpent bibliotek.

I hele vår åpningstid (07-23) kan du:

 • Benytte lokalene
 • Låne, levere, og hente reservert materiale
 • Lese aviser, tidsskrifter og bøker
 • Spille spill (både dataspill og brettspill)
 • Bruke publikumsmaskiner og gratis trådløst nett
 • Skrive ut dokumenter (A4 i svart/hvitt)

I betjent åpningstid kan du også:

 • Få veiledning og søkehjelp
 • Benytte kopimaskin
 • Låne­­­­ Filmrommet
 • Skanne dokumenter og sende til e-post
 • Skrive ut i farger og andre format enn A4
 • Låne utstyr fra utstyrsdepot

Lån og innlevering

Det er to selvbetjeningsautomater i lokalet, en i hver etasje. Disse kan benyttes til lån og innleveringer. Følg instruksene på automatene. Alarmen utløses dersom du forlater lokalet uten å ha registrert dine lån først.

Bestilt materiale

Dersom du har fått beskjed om å hente reservert eller bestilt materiale får du samtidig et bestillingsnummer. Alt materiale som er klart til henting står i nummerrekkefølge på hyllen med reserveringer i voksenavdelingen. Husk å registrere materialet på selvbetjeningsautomaten før du forlater biblioteket.

Skoler/barnehager/institusjoner

Hvis du har et bibliotekkort som er utstedt til en institusjon, gjelder andre regler for meråpent-tilgang.

 

Skoler, barnehager, behandlingsinstitusjoner og foreninger kan få utstedt bibliotekkort i institusjonens navn. Kortinnehaver kan da bruke kortet til å låse inn andre personer på biblioteket i meråpent-tiden.  

Kortinnehaver holdes ansvarlig for disse personenes atferd mens de er i lokalene. 

Kortinnehaver plikter å sørge for at ingen av disse personene oppholder seg i lokalet uten at kortinnehaver er til stede.

Ingen aldersgrense gjelder for personer som blir låst inn med bibliotekkort utstedt til institusjon. Både voksne og barn er velkomne.

Vårt felles bibliotek

Det åpne bibliotek bygger på et tillitsforhold mellom bruker og bibliotek. Biblioteket er mitt og ditt, du oppfordres derfor til å passe godt på det og holde ro og orden. Biblioteket er en felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Hærverk blir politianmeldt. Misbruk eller brudd på ordensregler kan medføre utestengelse.