Leseutfordringen mai 2021

Fantastisk / Science fiction

Vi presenterer ulike sjangre hver måned og utfordrer deg til å lese én bok innen de forskjellige sjangrene gjennom hele 2021. Hos oss på biblioteket kan du hente et utfyllingsskjema hvor du kan notere hva du leser. I desember kan skjemaet leveres ferdig utfylt hos oss, og du er med i trekningen av flotte premier! 

Du må ha lest minst seks bøker i løpet av året for å være med i trekningen.
 

Hver måned trekker vi frem 12 favoritter som du vil finne på utstilling i biblioteket, men du kan selvfølgelig også velge fritt selv innenfor månedens undersjanger. 

Science fiction er en samlebetegnelse brukt om ulike former av fantastisk litteratur, fabelprosa, først brukt i 1929 av Hugo Gernsback, redaktør for magasinet Science Wonder Stories. Gernsback søkte å dramatisere populærvitenskap gjennom å gjøre den fremtidsorientert, men betegnelsen ble snart så populær at man brukte den om all slags moderne, fantastisk litteratur. Science fiction er en litteraturretning med tradisjoner tilbake til eventyr, sagn og mytologi. To av hovedlinjene gjennom science fiction-historien er fantastiske reiser og utopier/dystopier, der reisene ofte har mål utenfor vår egen planet. Fortellinger om besøk eller invasjon fra verdensrommet har også vært populære, og i nyere tid er dessuten teknologiske nyvinninger og deres innvirkning på samfunnet sentrale temaer. (Kilde: snl.no).

 Klikk på bildet nedenfor for å lese om eller låne boka.

Gyldendal

Cappelen Damm

Aschehoug

Vendetta forlag

Pax
Gyldendal
Sirkel forlag
Pax
Gyldendal
Kagge
Vidarforlaget
Cappelen Damm

Skrevet av: Astrid Laland 1. mai 2021