Lese- og studieplasser

Biblioteket har studierom som er tilgjengelige både i betjent og ubetjent åpningstid. 

Vi har to studierom på bibliotekets mesanin. Studierommene har fått dedikerte navn: Theodor og Edvard, etter to kjente malere som har virket i Kragerø: Theodor Kittelsen og Edvard Munch. Studierommene våre er tilgjengelig i både betjent og ubetjent tid, og det er lagt opp til 2 studieplasser på hvert rom. Dette er stillerom, og disse egner seg derfor ikke for de som ønsker å være i kollokvie eller diskutere. 

I betjent tid er det mulig å benytte Meierigalleriet som arbeidsrom, hvis det ikke er booket for arrangement eller filmvisning. I begge etasjene er det flere steder hvor du kan sitte og lese eller studere blant bøkene, men du må regne med litt støy fra både lånere og ansatte!