Lese- og studieplasser

Studierommet er tilgjengelig i både betjent og ubetjent tid. Nøkkel til rommet fås ved henvendelse i skranken. På Studierommet er det fire studiebåser, pluss et gruppebord.

I betjent tid er det mulig å benytte Meierigalleriet som arbeidsrom, hvis det ikke er booket for arrangement eller filmvisning. I begge etasjene er det flere steder hvor du kan sitte og lese eller studere blant bøkene, men du må regne med litt støy fra både lånere og ansatte!