Låneregler

Lånerett
Bibliotekets bøker og annet materiale stilles gratis til disposisjon for bibliotekets brukere. Alle som er bosatt i landet har lånerett ved biblioteket.

Utlånstid er 4 uker med unntak:
DVD:  1 uke
Språkkurs:  8 uker

Mye etterspurt materiale og materiale innlånt fra andre bibliotek kan ha avvikende utlånstid.

Ved utgått lånetid kan bøkene og annet materiale som regel fornyes inntil 3 ganger dersom ingen andre står på venteliste. Fornyinger kan gjøres ved at du logger deg inn via Mine sider her på nettsiden eller ved frammøte i biblioteket, via telefon, e-post eller sms.

Reservering av utlånt materiale
Bøker og annet materiale kan vanligvis reserveres. Låner får melding når det reserverte materialet kan hentes. Du kan foreta reserveringer når du har logget deg inn via Mine sider her på nettsiden og funnet noe du ønsker å låne, eller ved at vi ordner det for deg. 

Lånekort
Det utstedes personlig lånekort, og lånekortet skal alltid være med når du skal låne bøker. Lånekortet er gratis. Det kreves gyldig legitimasjon med bilde ved utstedelse av lånekort. For barn under 16 år kreves underskrift av foresatte.

Låner plikter å melde adresseforandring, samt endring av telefonnummer og e-postadresse.

Institusjoner må registreres ved en personlig ansvarshavende.

Ansvar
Låneren er ansvarlig for alt som lånes på hans eller hennes kort. Dersom låneren er under 16 år er det den foresatte som har skrevet under på barnets innmeldingsskjema som står ansvarlig for lånet.

Bøker og annet materiale må leveres tilbake innen lånetidens utløp. Ved overskridelse av lånetiden betales gebyr etter gjeldende satser.

Tapt eller ødelagt materiale erstattes etter kostnaden ved gjenskaffelse.

NB! Egne regler for utlån av aktivitetsutstyr: Du må ha fylt 10 år og ha eget lånekort for å låne utstyr. Du må ha fylt 16 år  og ha eget lånekort hvis du skal låne utstyr til andre enn deg selv.

Annet
Biblioteket står ikke ansvarlig for feil som måtte oppstå på spilleutstyr selv om mediet kommer fra biblioteket.

Vi gjør oppmerksom på at deler av bibliotekets samling kun kan brukes på biblioteket.

Bøker og annet materiale som ikke finnes i bibliotekets egen samling, kan som regel skaffes fra andre bibliotek.

Ved mislighold av reglementet vil lånerett bli inndradd.