Låneregler

Det er gratis å låne på biblioteket. Hvis ikke vi har det du ønsker å låne kan du be om lån fra andre bibliotek. Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten.

Lånerett
Bibliotekets bøker og annet materiale stilles gratis til disposisjon for bibliotekets brukere. Alle som er bosatt i landet har lånerett ved biblioteket.

Utlånstidene er:
Utlånstid er 4 uker med unntak:
DVD:  1 uke
Språkkurs:  8 uker

Mye etterspurt materiale og materiale innlånt fra andre bibliotek kan ha avvikende utlånstid.

Ved utgått lånetid kan bøkene og annet materiale som regel fornyes inntil 3 ganger dersom ingen andre står på venteliste. Fornyinger kan gjøres fra bibliotekets hjemmeside, se http://www.kragerobib.no/ eller ved frammøte i biblioteket, via telefon, e-post eller sms.

Reservering av utlånt materiale
Bøker og annet materiale kan vanligvis reserveres. Låner får melding når det reserverte materialet kan hentes. Låneren kan selv foreta reserveringer fra bibliotekets hjemmeside, se http://www.kragerobib.no

Lånekort
Det utstedes personlig lånekort, og lånekortet skal alltid være med når du skal låne bøker. Lånekortet er gratis. Det kreves gyldig legitimasjon med bilde ved utstedelse av lånekort. For barn under 16 år kreves underskrift av foresatte.

Låner plikter å melde adresseforandring, samt endring av telefonnummer og e-postadresse.

Institusjoner må registreres ved en personlig ansvars-havende.

Ansvar
Låneren er ansvarlig for alt som lånes på hans eller
hennes kort. Dersom låneren er under 16 år er det den foresatte som har skrevet under på barnets innmeldingsskjema som står ansvarlig for lånet.

Bøker og annet materiale må leveres tilbake innen lånetidens utløp. Ved overskridelse av lånetiden betales gebyr etter gjeldende satser.

Tapt eller ødelagt materiale må erstattes etter gjeldende satser.

Annet
Biblioteket står ikke ansvarlig for feil som måtte oppstå på spilleutstyr selv om mediet kommer fra biblioteket.

Vi gjør oppmerksom på at deler av bibliotekets samling kun kan brukes på biblioteket (enkelte oppslagsverk med mer).

Bøker og annet materiale som ikke finnes i bibliotekets egen samling, kan som regel skaffes fra andre bibliotek.

Ved mislighold av reglementet vil lånerett bli inndradd.

Priser gjeldende ved Kragerø bibliotek 2018
(prisene revideres årlig av Kragerø kommunestyre):

Purregebyr:

Barn: 1. gang kr 20,-, 2. gang kr 30,- og 3.gangspurring kr 50,-  som kommer på toppen av erstatningskravet
Voksne: 1. gang kr 30,-, 2. gang kr 60,- og 3.gangspurring kr 100,- som kommer på toppen av erstatningskravet

Erstatningskrav:

Erstatning beregnes etter kostnad ved nyinnkjøp
av tapt medium

Unntak for særlig verdifulle bøker

Åpningstider ved Kragerø bibliotek:

Mandag  10.00 – 16.00
Tirsdag og onsdag   10.00 – 15.00
Torsdag  10.00 – 18.00
Fredag  10.00 – 15.00
Lørdag  10.00 – 14.00
Unntak for helligdager og ved sommertid

Kontaktinformasjon:

Kragerø bibliotek, Nordraaksgate 1, 3770 Kragerø
Tlf            35 98 50 90
Epost        biblioteket@kragero.kommune.no
Internett   http://www.kragerobib.no

Skrevet av: Astrid Laland 23. februar 2018