Kutt i Kragerø biblioteks budsjett?

Det foreslås en reduksjon i stillingsressursene knyttet til bibliotekdriften i forslag til budsjett for 2021.

"Kragerø bibliotek er digitalisert gjennom "Meråpent bibliotek". Med "Meråpent bibliotek" kan brukerne benytte biblioteket utenom ordinær åpningstid helt til kl. 23 på kvelden.
Dette gir kommunen en anledning til på nytt å vurdere hvilket tjenestetilbud som skal gis av biblioteket utover "Meråpent bibliotek". I tillegg til betjent utlån av bøker som benyttes av innbyggere i alle aldre, skoleklasser/barnehager og studenter, brukes biblioteket som en arrangementsarena/debattarena, til lesing og spill, og utlån av utstyr (utstyrsdepoet).

Reduksjon i stillingsressursene vil kreve en ny gjennomgang og prioritering av det betjente tjenestetilbudet fra biblioteket, herunder tilbud til ulike brukergrupper, type aktiviteter i biblioteket, åpningstider, mm.

Forslaget er det skal spares inn 250 000,- i 2021 og 500 000,- for de neste åra." ( Hentet fra https://pub.framsikt.net/2021/kragero/bm-2021-%C3%B8p/#/generic/orgstructuremain/60/620 )

KV, fredag 20. november 2020

KV nett, 19. november 2020

KV nett, 19. november 2020

KV nett, 19. november 2020

KV, lørdag 14. november 2020

KV, torsdag 12. november 2020