Kragerø biblioteks venneforening

Kragerø biblioteks venneforening er en en forening som hjelper til og støtter opp om Kragerø biblioteks aktiviteter. Foreningen har mange medlemmer, men vil gjerne ha flere. All innsats er basert på frivillighet, og medlemsskap er gratis.

Kragerø Biblioteks Venneforening ble stiftet i 2014. Foreningen har som formål å skape debatt om biblioteket og bibliotekets virksomhet, medvirke til å få gjennomført debatter og foredrag på biblioteket, tre støttende til ved arrangementer og arbeide for økt forståelse for bibliotekets betydning.

I tillegg vil foreningen arrangere turer med kulturelt innhold.

En oppgave er også å være en formidler av publikums ønsker og behov overfor biblioteket.

Bibliotekvennene er engasjert i følgende:

  • Rydde- og serveringshjelp ved bibliotekets egne arrangementer
  • Foredrag/forfatterbesøk for voksne
  • Egne arrangementer for barn (forfatterbesøk, dukketeater, julearrangement)
  • 1-2 medlemsmøter i året, med informasjon, kulturelt innhold og sosialt samvær.

Foreningen har ca 100 medlemmer, og et styre på tre personer, samt to vararepresentanter.

Årsmøtet holdes hvert år i januar. Medlemskapet er gratis.

Vi ønsker oss flere medlemmer. 

Er du glad i bøker og biblioteket vårt, og kanskje også har lyst til å hjelpe til på en av våre aktiviteter, er du velkommen som medlem!

Kontaktpersoner Venneforeningen: Brith Venemyr, brith.venemyr@gmail.com, tlf. 402 34 005, Anne Kristine Aas, anneaas6@gmail.com, tlf. 90954571