For skolene

Vi ønsker å skape gode opplevelser for barn og unge som besøker oss, og vi tilrettelegger besøkene etter behov der vi også har fokus på å gjøre elevene til gode og selvstendige brukere av biblioteket.

Lånekort

Alle i 1. klasse får utdelt sitt aller første lånekort under Nordisk litteraturuke i november, da inviterer vi nemlig til Morgengry hele uken. Dersom noen elever likevel ikke har fått lånekort, må foresatte fylle ut og signere lånekortskjema. Ta med ferdig utfylt lånekort-skjema til biblioteket så utsteder vi lånekort til eleven.

Nedlastbart lånekortskjema:  

Vi har også et reglement som låner og foresatte bør gjøre seg kjent med, det finner du her.

Klassebesøk

Vi er så heldige at det er mange som vil besøke oss. Derfor vil vi at dere kontakter oss i god tid og aller helst en uke før besøket. Dette gir både elever og lærere tid til å planlegge besøket, og vi på biblioteket får forberedt oss. Blant annet er det viktig at alle som skal låne tar med lånekortet sitt, eventuelt kopier av lånekortene.

Et besøk på biblioteket kan ha forskjellig formål og noen opplegg krever planlegging av oss på forhånd, som omvisning og bokprat/-presentasjon. Når dere kontakter oss for å avtale besøk er det fint om dere har en alternativ dag klar dersom ikke den opprinnelige dagen passer.

For kun å låne bøker trengs det ikke mye planlegging for vår del, men vi ønsker likevel å bli informert om besøket på forhånd. Da stiller vi med ekstra personell som kan veilede og finne bøker som passer den enkelt elev. Les mer om vår barneavdeling.

Bokkasser

Vi setter mer enn gjerne sammen en bokkasse til en skoleklasse. Om det er spesielle emner dere jobber med, eller har lesefokus-uker. Verdt å merke seg er at det er mulig for oss å bestille bøker fra andre bibliotek.

Det er selvsagt dere som bestemmer innholdet i kassene, men vi kommer gjerne med forslag.

Utlånstida er 42 dager. Bokkassene hentes og leveres av dere på biblioteket i vår ordinære åpningstid.

Book et klassebesøk

  Bestill bokkasse

   Et besøk kan inneholde

   • En orientering om biblioteket og tilbudet vårt
   • Hvordan man finner frem i samlingene våre
   • Hvordan man låner
   • Bokprat/høytlesing
   • Hjelp til å finne egnede bøker
   • Låne bøker
   • Kildekritikk
   • Bokpresentasjon i forbindelse med fordypningsoppgave
   • Se film fra filmrommet.no

   Låne inn fra andre bibliotek

   Vi bestiller gjerne bøker på andre språk. Flerspråkelig bibliotek har et rikt utvalg av litteratur på mer enn 70 språk. Gå inn på Det Flerspråkelig bibliotek for å se utvalget.

   I tillegg kan vi supplere egen samling ved å låne fra andre bibliotek. Dette kan være aktuelt når det er fokus på enkelte forfattere.

   Se film på biblioteket

   Filmrommet.no har et rikt utvalg av filmer, som kan passe som et supplement til undervisningen. Gå inn på filmrommet.no for å se utvalget. Film vises i Meierigalleriet, som har en kapasitet på 25 personer