For institusjoner

Biblioteket har et tilbud også til institusjoner i kommunen.

Biblioteket har tilbudet "Boken kommer".

Dette er et tilbud til privatpersoner, men også beboere på aldershjem og tilsvarende institusjoner kan få bøker levert hjem til seg.
Institusjoner kan få eget lånekort. Med lånekort knyttet til institusjonen er
det institusjonen som står som ansvarlig for lånene, og man får lengre lånetid enn som privatperson.
Det kan være spesielt aktuelt i institusjoner som for eksempel har felles oppholdsrom.

Høres dette interessant ut?
Ta kontakt med biblioteket for å opprette lånekort og høre mer om tilbudet;
35 98 50 90, biblioteket@kragero.kommune.no eller send inn skjema:

For institusjoner

  Mennesker har ulik leseevne, vi trenger derfor bøker som er tilpasset ulike lesere.
  Biblioteket har tilbud om tilrettelagt litteratur og kan også låne  inn fra andre bibliotek:
  Søk i bibliotekets egne samlinger:

  Storskriftbøker

  Lydbøker

  Hos leser søker bok finner du tips til bøker tilpasset ulike leseutfordringer.

  Norsk lyd-og blindeskriftbibliotek er biblioteket for alle som har problemer med
  å lese trykt tekst og vanlige bøker enten det er dysleksi, AD/HD, synsvansker
  eller andre forhold som er årsaken. I dette biblioteket kan du velge blant flere
  tusen lydbøker. Det er gratis å låne, og bøkene kan mottas i posten, lastes ned
  eller strømmes fra nettsidene.

  Ønsker du nyheter tilpasset ditt behov? Avisen Klar Tale gir deg dette!