Bli med på testuke for havnefronten

Fra lørdag 10. februar til torsdag 15. februar skal Kragerø kommune prøve ut nye og engasjerende måter å involvere innbyggere i byutvikling. Temaet for alle aktivitetene er hvordan fremtidens havnefront kan bidra til godt byliv i Kragerø.

Testuka er en del av Kragerø kommunes Gnist-prosjekt, hvor målet er å gjøre Kragerø mer innbyggerstyrt. Tidligere i prosjektet har vi gjennomført et dypdykk i Kragerøkulturen som har hjulpet oss med å definere ti del-spørsmål som vi nå skal utforske gjennom en rekke aktiviteter sammen med innbyggere, frivilligheten, kommunen og næringslivet. Bli med!

  • Lørdag 10/2 kl 11:00 til 15:00: Idéverksted 
  • og pop-up-café på nye Centralen. Aktiviteter knyttet til
  •  byutvikling i Kragerø, inne og ute. Sjøsprøyt stiller med lek for de minste.
  • Mandag 12/2 til torsdag 15/2 14:00 til 18:30: Drop-in innbyggerverksted på kveldstid på Solbekkgården. Del dine tanker om fremtidens havnefront. Kom når det passer, alene eller med familie og venner! Vi stiller med lekekrok for de minste og noe å bite i.
  • Onsdag 14/2 kl 10:00 til 18:30: Utprøving av alternativ bruk av byrom. Vi går på let etter og tester ut byrom som kan fylles med mer liv og aktivitet. Alle er velkomne til å delta. Oppmøte på Solbekkgården. Husk gode klær!
  • Torsdag 15/2 08:30 til 10:00: Idéverksted for pilotprosjekt om alternativ bruk av byrom. Kragerø kommune, Kragerø Næringsforening og Kragerø Frivilligsentral inviterer frivilligheta og næringslivet til å gi innspill på mulig pilotprosjekt.
  • Torsdag 15/2 18:00 til 22:00: Vi runder av testuka med bylivskveld på Ruffen! Programmet består av korte og underholdende foredrag om godt byliv og suksesshistorier i og utenfor Kragerø, fulgt opp av panelsamtale. Mingling og prat etter.

Skrevet av: Elin Anita Olsrud 9. februar 2024