KIRKENE I SANNIDAL, KRAGERØ OG SKÅTØY ved Ragnar Grønåsen, Ulf Hamran og Per Johnny Thoresen.

Månedens arrangement på biblioteket i forbindelse med byens jubileum er en begivenhet du ikke vil gå glipp av.

Denne gangen får vi besøk av ikke mindre enn tre som vil snakke litt om hver sin kirke. Ragnar Grønåsen vil gi smakebiter fra Sannidals lange kirkehistorie og i særdeleshet om den gamle stavkirken viet til den hellige Laurentius. Han sier: «Det mest interessante er nok golvplankene. Disse er for en stor del veggplanker fra stavkirken, og krabber man under kirken i dag, vil det åpenbare seg skjulte «skatter» fra mange århundrer tilbake!». Ulf Hamran forteller om den arkitektoniske og historiske bakgrunnen for byggingen av Kragerø kirke i 1869. I foredraget berører han kirkebyggets form og innhold. Hamran vil også komme inn på omgivelsene rundt kirkebygget i sitt foredrag, en problemstilling som er spesielt aktuell nå når kirketomten er i endring. Per Johnny Thoresen snakker om tiden før Skåtøy kirke ble bygd, samt om byggingen av kirken der ute. Han snakker også om Skåtøys kirkegårder.

Arrangementet er tenkt som et supplement til 3-bindsverket som utgis i jubileumsåret for å gi smakebiter som gir deg lyst til å lese og finne ut mer. Arrangeres i samarbeid med Kragerø & Skåtøy Historielag og Kulturkontoret. Historieverket kan kjøpes på biblioteket.

 

Translate »
Click to listen highlighted text!